W trakcie wizyty omówione zostaną m.in. takie aspekty polsko- białoruskiej współpracy gospodarczej, jak: uczestnictwo polskich firm w prywatyzacji białoruskiego sektora paliwowo-energetycznego i bankowo-ubezpieczeniowego, poprawa dostępu do białoruskiego rynku rolno-spożywczego - w tym mięsa - oraz kwestie dotyczące poprawy infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i lotniczej).

Najważniejszym punktem wizyty są rozmowy plenarne z udziałem wszystkich grup tematycznych: energetycznej, finansowej, rolniczej i biznesowej.

Po południu ma nastąpić podpisanie memorandum między białoruską giełdą BVSB a polską Giełdą Papierów Wartościowych.

Wicepremierowi towarzyszy liczna grupa przedstawicieli firm i organizacji samorządowych zainteresowanych realizacją konkretnych projektów na rynku białoruskim. Wśród nich są m.in.: prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Paweł Wojciechowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych Beata Jarosz, prezes zarządu PKO BP Jerzy Pruski, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Grudziński, wiceprezes PGNiG Mirosław Szkałuba, prezes PERN Robert Soszyński, prezes LOT Dariusz Nowak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Michał Chyczewski.