Gazeta przypomina, że w ostatnim czasie w kilku firmach w Polsce pracownicy zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia. Stało się tak m.in. w podkarpackiej firmie produkującej amortyzatory i w jednym ze szpitali w Lublinie.

Polacy pytani o to, w jakich dziedzinach rząd powinien szukać oszczędności wskazują administrację (78 proc.). Nie ma zgody na cięcia w ochronie zdrowia, edukacji czy mniejsze wydatki na budowę dróg. W tych dziedzinach tylko 2 proc. respondentów chce oszczędzać.

Badanie zrealizowano w dniach 6-8 lutego na próbie 1000 osób.