PKN Orlen opublikuje wyniki za czwarty kwartał w czwartek, 26 lutego.

PKN Orlen mógł w IV kw. 2008 roku odnotować od 3.025 mln do 1.104 mln zł skonsolidowanej straty netto przy konsensusie na poziomie 2.335 mln zł straty wobec 601 mln zł zysku w analogicznym okresie 2007 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.

Analitycy z siedmiu domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody grupy w IV kwartale wyniosły 13.900-22.100 mln zł, przy konsensusie na poziomie 17.240 mln zł wobec 16.902 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku.

W IV kw. 2008 roku grupa PKN Orlen mogła osiągnąć skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości 1.770-530 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.310 mln zł straty wobec 120 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik PKN będzie przede wszystkim pod wpływem przeszacowania zapasów ze względu na spadek cen ropy oraz rewaluacji kredytów pod wpływem osłabienia się polskiej waluty" - czytamy w prognozie Millennium DM.

Według analityków, cena ropy spadła licząc w złotych o 36% kw/kw, co ich zdaniem obniży EBIT o 2,5 mld zł. "Wzrost kursu EUR/PLN powinien wpłynąć na 1,49 mld zł ujemnych różnic kursowych" - czytamy dalej.

Na początku lutego Orlen podał, że będzie miał ujemny wynik netto za IV kw. 2008 r. oraz za cały rok ubiegły w wyniku drastycznego spadku cen ropy naftowej w 4 kw. 2008 r. oraz osłabienia złotego.