Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 25,19 mln zł wobec 26,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 122,89 mln zł wobec 108,44 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 53,89 mln zł zysku wobec 72,36 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 468,62 mln zł wobec 409,37 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 69,19 mln zł zysku netto wobec 35,28 mln zł zysku rok wcześniej.