Szefowie rządów Polski i Niemiec są honorowymi gośćmi na tradycyjnej uczcie św. Macieja w ratuszu hanzeatyckiego miasta. Wcześniej doszło do dwustronnej rozmowy polityków na aktualne tematy, przede wszystkim gospodarcze.

Jak powiedział Tusk, jest on przekonany, że Merkel podzieli jego opinię, iż należy szukać "jednolitego, wspólnego dla całej UE planu skutecznej walki z kryzysem".

W trakcie uczty św. Macieja zaplanowano wystąpienia szefów rządów Polski i Niemiec.