Jak podano w komunikacie, Komisja jednogłośnie zezwoliła na podział Deutsche Bank Polska SA. Ma to nastąpić przez wydzielenie części majątku Deutsche Bank Polska SA do Banku Zachodniego WBK SA w zamian za akcje BZ WBK SA emitowane na rzecz Deutsche Bank.

"Oznacza to, że nastąpi włączenie części majątku DB Polska w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej bankowość detaliczną, bankowość prywatną i bankowość biznesową (MSP) do BZ WBK" - czytamy.

Komisja poinformowała, że DB Polska będzie w Polsce kontynuował działalność w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a także detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez BZ WBK.

Reklama

W maju tego roku KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BZ WBK akcji Deutsche Bank Polska, zapewniającego przekroczenie 10 proc. głosów na WZ tego banku. Zgodnie z majowym komunikatem KNF, nabycie akcji powinno nastąpić do 31 grudnia 2018 roku.

W marcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na nabycie przez BZ WBK wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities.

W grudniu 2017 r. BZ WBK podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities. Wstępna cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK.

Zgodnie z umową Bank Zachodni WBK kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz MŚP Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem, między innymi, walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej DB Polska. Transakcja obejmie również dom maklerski DB Securities.

Marcin Musiał