W środę GUS poinformował, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2018 r. wzrosła o 6,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,2 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 6,6 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc. GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr wzrosła o 24,7 proc., po wzroście o 20,8 proc. w maju.

Zdaniem ekonomisty z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Pekao SA wzrost dynamiki produkcji przemysłu w czerwcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych – wpływ liczby dni roboczych był w czerwcu neutralny wobec negatywnego w maju. Dodał, że pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika produkcji górniczej, która "jest w trendzie spadkowym ze względu na ograniczenia podażowe".

Jak napisał w komentarzu Piękoś, uwzględniając dostępny już pełny pakiet miesięcznych danych nt. produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej za II kw. br. oraz prognozę banku ws. sprzedaży detalicznej za czerwiec, szacuje, że wzrost PKB w II kw.br. był zbliżony do 4,9 proc. rdr, czyli nieco niższy niż w I kw. br. (5,2 proc. rdr). "W całym 2018 r. wzrost gospodarczy szacujemy na 4,5 proc." - poinformował.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz