Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network - Poltrin). Jak informuje resort infrastruktury, połączone potencjałów ośrodków badawczych umożliwi realizację dużych projektów innowacyjnych, które przyczynią się do rozwoju transportu i poniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

"Porozumienie trzech instytutów działających w obszarze transportu jest ważną inicjatywą w kontekście wyzwań stojących przed Polską, związanych m.in. z elektromobilnością, autonomicznością w transporcie, kolejami dużych prędkości, niskoemisyjnym transportem zbiorowym, transportem intermodalnym, jak również z budową centralnego portu komunikacyjnego" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trzy instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych. Utworzenie sieci skupiającej jednostki naukowe pozwoli usystematyzować te działania oraz ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw. Szczególnie znaczenie będą mieć przedsięwzięcia związane z dużymi projektami transportowymi, takimi jak budowa nowych dróg i autostrad oraz modernizacja linii kolejowych.

Z informacji resortu infrastruktury wynika, że konsolidacja instytutów pozwoli efektywniej realizować zadania istotne dla polityki gospodarczej państwa. Chodzi m.in o realizację wspólnych prac naukowych i rozwojowych, współpracę pomiędzy laboratoriami, wymianę doświadczeń badawczych, reprezentację na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska