"Podpisana przez GPW, PFR, BIK i IAiR umowa inwestycyjna jest następstwem zawartego 28 listopada 2017 r. porozumienia, które dotyczyło współpracy w zakresie rozwoju Instytutu Analiz i Ratingu, zajmującego się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o ryzyku kredytowym podmiotów gospodarczych, przede wszystkim emitentów obligacji" - napisano w komunikacie.

"Misją agencji będzie wypełnienie istniejącej na rynku polskim luki w dostępie do krajowego ratingu, analiz i ocen ryzyka. Działanie agencji ratingowej ma również służyć zwiększeniu znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawie jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka inwestorów giełdowych" - dodano.

Agencja ma rozpocząć działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r., po rejestracji w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

"Podpisana umowa otwiera drogę do rozpoczęcia tego procesu" - podano w komunikacie BIK.

Zamiarem GPW, PFR i BIK jest, aby struktura akcjonariatu Instytutu Analiz i Ratingu odzwierciedlała "równy udział kapitałowy wszystkich tych podmiotów".

"Przewidziane zasilenie kapitałowe pozwoli na pełne rozwinięcie działalności do czasu osiągnięcia przychodów umożliwiających samodzielne finansowanie działalności" - napisano w komunikacie.

>>> Polecamy: GPW ma szansę znaleźć się w blockchainowej awangardzie