Prezes GetBack, Przemysław Dąbrowski poinformował podczas czwartkowej konferencji, że sprzedaż aktywów będzie lepszym rozwiązaniem dla wierzycieli niż wdrożenie umowy restrukturyzacyjnej i utrzymywanie bieżącej działalności operacyjnej. W ocenie prezesa, dzięki sprzedaży portfeli wierzytelności GetBack na rzecz inwestora branżowego wierzyciele spółki odzyskają pieniądze szybciej.

Prezes GetBack nie widzi szans na odbudowę firmy tak, by znów mogła zainwestować w nowe portfele wierzytelności pozyskując kapitał akcyjny, bądź dłużny. Spółka może być zmuszona do skupienia się tylko na windykacji posiadanych obecnie portfeli, co będzie stopniowo zmniejszało wartość jej aktywów.

GetBack oczekuje od inwestorów branżowych "atrakcyjnych ofert" na portfele wycenione przez spółkę pod koniec czerwca na 1,27 mld zł, z pozostałymi do odzyskania spłatami w wysokości 2,15 mld zł. W grudniu 2017 r. spółka szacowała wartość swoich aktywów na 1,66 mld zł.

Zarząd GetBack zdecydował w środę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Rozważa różne opcje, w tym konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału, sprzedaż aktywów, czy pozyskanie znaczącego inwestora. (PAP Biznes)