Klęska spowodowała rozległe szkody w infrastrukturze wodnej, drogowej i kolejowej oraz zniszczyła uprawy.

"Nasza propozycja pomocy finansowej w ramach Funduszu Solidarności UE pomoże pokryć niektóre wydatki poniesione przez Łotwę, aby kraj mógł poradzić sobie z sytuacją kryzysową i rozpocząć odbudowę po klęsce" - oświadczyła w komunikacie unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Środki z Funduszu Solidarności UE można wykorzystać na wsparcie działań związanych z odbudową i pokrycie niektórych kosztów usług w nagłych wypadkach, takich jak tymczasowe zakwaterowanie, czy działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Cel to zmniejszenie obciążenia finansowego, ponoszonego przez organy krajowe w reakcji na klęski żywiołowe.

Wniosek Komisji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE.(PAP)