Energa: Podpisano dokument ws. konsolidacji Linii Biznesowej DystrybucjaWarszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Energa Operator i sześć spółek eksploatacyjnych z Grupy Energa podpisały dokument finalizujący konsolidację w Linii Biznesowej Dystrybucja, podała grupa.

Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie majątku spółek prac na sieci do spółki Energa-Operator. Z dniem połączenia, 1 października br., Energa-Operator wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek prac na sieci, podano w komunikacie.

"To największa w historii Energi restrukturyzacja strukturalna. Przygotowywaliśmy się do niej od wielu miesięcy, a podpisanie planu połączenia formalnie uruchomiło całość procesu połączenia spółek prac na sieci z Energą Operatorem. Przed nami kolejne wyzwania. Uważam, że nowa struktura umożliwi nam jeszcze sprawniejsze i efektywne działanie" – powiedział prezes Energi-Operator Piotr Dorawa, cytowany w komunikacie.

Połączenie spółek ma na celu dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego linii biznesowych w Grupie Energa do przyszłych uwarunkowań. Grupa zakłada, że pozwoli to uzyskać efekt synergii oraz skrócić ścieżkę decyzyjną, a ponadto umożliwi dostosowanie do zmian zachodzących w grupie i w otoczeniu rynkowym. W efekcie procesu połączenia, spółka Energa Operator wraz z terenowymi jednostkami organizacyjnymi - oddziałami, będzie zdolna do realizacji prac eksploatacyjnych oraz związanych z techniczną obsługą odbiorców.

"W Linii Biznesowej Dystrybucji został realizowany projekt, w ramach którego zaplanowana została konsolidacja Energi Operatora ze spółką Technicznej Obsługi Odbiorców oraz spółkami prac na sieci. Pierwszy etap tego procesu polegający na konsolidacji EOP z TOO zakończył się 2 lipca br. Obecnie trwają procesy stabilizacyjne. Zakończeniem projektu będzie włączenie do struktur EOP sześciu spółek eksploatacyjnych i przygotowanie stanowisk pracy dla prawie dwóch tysięcy pracowników. Obecnie trwają prace w zakresie zmian w systemach IT, procedur i procesów, odpowiedniego przypisania pracowników do nowej struktury organizacyjnej" – czytamy dalej.

"Do tej pory zrealizowaliśmy większość zadań określonych w tzw. wdrożeniu optymalnej struktury Grupy Energa. Te działania udało nam się przeprowadzić z sukcesem na wszystkich płaszczyznach – społecznej, biznesowej, ekonomicznej. Podpisany teraz plan stanowić będzie zwieńczenie tego procesu. Należy jednak pamiętać, że to największy obszar zadań, a realizacja tego planu wprost przyniesie efekt synergii" – skomentował prezes Energi Arkadiusz Siwko.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)