"Jednostkowy zysk operacyjny emitenta wyniósł 17 581 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły 708,23 mln zł co stanowi wzrost o 131,13 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego, podano także.

"W I połowie roku udało nam się efektywnie wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku stali i wyrobów stalowych. Pomimo, iż w II kwartale trendy cenowe nie sprzyjały nam w takim stopniu jak w pierwszych trzech miesiącach 2018 r., od kwietnia do czerwca udało nam się wypracować o wiele lepsze wyniki niż w roku ubiegłym – zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku netto. Kontynuujemy realizację szeregu inwestycji, a część z nich już teraz przyczynia się do obsługiwania coraz większych wolumenów stali" – skomentował wiceprezes Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)