Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 635 tys. w czerwcu wobec 646 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6,9 proc.

Bezrobocie w UE, Eurostat

Bezrobocie w UE, Eurostat

źródło: Materiały Prasowe

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 5,9 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3 proc. w czerwcu br., tj tyle samo, co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9 proc. 

Konsensus rynkowy wynosił 8,3 proc.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 6,9 proc. w czerwcu - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, wobec 7,6 proc. rok wcześniej.

>>> Polecamy: Paradoksy polskiego rynku pracy. Łatwiej ściągnąć imigrantów z Nepalu, niż zaktywizować bezrobotnych z Szydłowca