STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-31
IRDN /IRDN Index 269,66
sIRDN /sIRDN Index 298,82
offIRDN / offIRDN Index 227,22
IRDN24 /Base 271,02
IRDN8.22 /Peak 297,63
IRDN23.7 / Offpeak 226,68
TGe24 271,79
TGeBase 271,59
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 67 999,40
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 055 359,10

Źródło: Giełda Energii SA