"Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą autostradę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych" - poinformowała dyrekcja.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 10 października tego roku.

Projektowana trasa ma liczyć 32 km. W roku 2020 ma zostać ogłoszony przetarg na realizację w systemie "Projektuj i Buduj", a w kolejnym roku ma zostać podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja kontraktu przewidziana została na lata 2022 – 2024.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) obliczana jest na 1,5 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski