Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł (w 2018 r. – 2100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.).

Minister przypomniała, że wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, która wynosi obecnie 13,70 zł. "Jak rośnie minimalne wynagrodzenie, a ta nasza propozycja to jest wzrost o 7,1 proc. w stosunku do tegorocznego minimalnego wynagrodzenia, to stawka godzinowa będzie w 2019 wynosiła 14,70 zł" – powiedziała Rafalska.

Wyjaśniała, że zaproponowana kwota – 2250 zł – pozwala zachować relacje minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego. "W sytuacji, kiedy rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzrośnie gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało" – powiedziała Rafalska.