Liczący 165 km gazociąg połączy słowacką tłocznię w Velkich Kapuszanach przy granicy z Ukrainą z gazowym węzłem w podkarpackiej Strachocinie. Po stronie słowackiej będzie liczył 106 km, a po polskiej - 59 km. Projekt obejmuje też budowę tłoczni gazu w Strachocinie, modyfikację tłoczni Velke Kapuszany i budowę stacji pomiarowej w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Interkonektor ma być gotowy w 2021 r., prace budowlane po stronie polskiej mają ruszyć w połowie przyszłego roku. Gazociąg ma mieć zdolność przesyłu 5,7 mld m sześc. gazu rocznie w kierunku Polski i 4,7 mld w kierunku Słowacji.

W uroczystości udział wzięli m.in.: premier Słowacji Peter Pellegrini i minister gospodarki Peter Żiga; polski rząd reprezentował pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Naimski podkreślał kluczowe znaczenie interkonektora między Polską a Słowacją dla budowy niezależnego i konkurencyjnego rynku w gazu w regionie. "Cieszę się, że nasi słowaccy partnerzy dostrzegają znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszego regionu ma dywersyfikacja źródeł dostaw tego surowca. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno Polsce, jak i Słowacji" - mówił Naimski, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Inwestorami gazociągu są operatorzy systemów przesyłowych gazu z obu krajów - polski Gaz-System i słowacki Eustream.

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień zaznaczył, że budowa wpisuje się w priorytetową koncepcję infrastrukturalną Unii Europejskiej - tzw. korytarz Północ–Południe. "Dzięki jej wdrożeniu kraje naszego regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego, takich jak np. terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe" - wskazał Stępień. Jak podkreślił, przyczyni się to do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej.

Stępień dodał, że budowa stanowi ważny element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu. "Wdrażamy kompleksowy program dywersyfikacji, który ma zapewnić Polsce zróżnicowanie tras i kierunków dostaw gazu. Chcemy także łączyć rynki, by dostawcy i odbiorcy działający w naszym regionie mieli dostęp do różnych źródeł gazu" – mówił.

Prezes Eustream Rastislav Nuković zwrócił uwagę, że budowa połączenia to przykład doskonałej współpracy obu krajów i firm. "Interkonektor stworzy nowe możliwości handlu gazem, które będą korzystne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję naszym partnerom biznesowym i wszystkim zainteresowanym stronom za pomoc w realizacji tej ważnej europejskiej inwestycji o znaczeniu wspólnotowym" – mówił Nuković.

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego gazu znalazło się na liście PCI (projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania). Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (Connecting Europe Facility). Główne dofinansowanie z CEF wyniosło 107,7 mln euro.(PAP)