Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-BiałystokWarszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i opcji nr 1 i nr 2, podał Torpol. Cena dla zakresu podstawowego wynosi ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora.

Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 70%.

"Kryterium oceny ofert w przetargu stanowią całkowita cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 60%), cena brutto za realizację opcji nr 1 (waga 20%) oraz cena brutto za realizację opcji nr 2 (waga 20%). Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi: dla zakresu podstawowego ok. 1 442,2 mln zł netto tj. ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 275,9 mln zł brutto. Cena za wykonanie opcji nr 1 w wysokości ok. 657,7 mln zł netto, tj. ok. 808,95 mln zł brutto oraz cena za wykonanie opcji nr 2 w wysokości 630,7 mln zł netto tj. ok. 775,8 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że termin wykonania zamówienia wynosi 17 miesięcy od daty rozpoczęcia dla zamówienia podstawowego oraz 18 miesięcy dla opcji nr 1 i 18 miesięcy dla opcji nr 2. Decyzję o realizacji opcji nr 1, opcji nr 2 lub łącznie opcji nr 1 i nr 2 zamawiający podejmie w terminie 6 miesięcy od daty ewentualnego podpisania umowy, podano także.

Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz cena za realizację zakresu podstawowego najwyżej punktowanej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena brutto za wykonanie zakresu podstawowego, podał też Torpol.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)