Pierwsza tura wyborów w Gruzji jest zaplanowana na 28 października. Jak poinformowała Kancelaria Sejmu na miejsce udali się posłowie: Małgorzata Gosiewska, Marcin Duszek, Alicja Kaczorowska, Andrzej Kryj, Dariusz Kubiak, Bartosz Arłukowicz, Piotr Cieśliński, Magdalena Kochan, Bartosz Józwiak oraz Elżbieta Stępień.

W misji bierze także udział sześcioro senatorów. Jak podaje Kancelaria Senatu w skład delegacji, pod przewodnictwem wicemarszałek Marii Koc, wejdą senatorowie: Arkadiusz Grabowski, Wiesław Kilian, Andrzej Pająk, Grażyna Sztark i Aleksander Szwed.

Jak podkreślają Kancelarie, misja obserwacyjna Sejmu i Senatu opiera się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa. Obserwatorzy podzieleni na dwuosobowe zespoły będą monitorować przebieg kampanii wyborczej, głosowania oraz liczenia głosów w wybranych lokalach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka i zasad demokracji, transparentności procesu wyborczego oraz przestrzegania procedur.

Planowane są spotkania w okręgowych i obwodowych komisjach wyborczych, spotkanie z centralną komisją wyborczą, wizyty w sztabach kandydatów oraz obserwacja wizualnej strony kampanii.

Działania podejmowane przez członków misji będą podzielone na trzy etapy: 26 października posłanki Małgorzata Gosiewska i Alicja Kaczorowska będą monitorować ostatni etap kampanii wyborczej. Spotkają się z przedstawicielami centralnej i lokalnych komisji wyborczych, komitetów wyborczych najważniejszych kandydatów, organizacjami pozarządowymi oraz obserwatorami monitorującymi kampanię wyborczą.

27 października wszyscy członkowie misji podzieleni na pięć zespołów będą obserwowali ostatnie przygotowania do wyborów w różnych częściach Gruzji, dzień później zespoły monitorować będą proces głosowania.

Po zakończeniu obserwacji zostanie opublikowany raport, w którym zawarte będą wnioski i rekomendacje dotyczące organizowania wyborów w przyszłości.

Jak informuje w komunikacie Kancelaria Senatu "będą to wybory szczególne – prezydent będzie wybrany na sześć lat – a nie jak dotychczas na pięć. Zgodnie z przyjętymi poprawkami do konstytucji, będą to ostatnie bezpośrednie wybory prezydenta. Po wygaśnięciu 6-letniej kadencji, czyli od 2024 roku, prezydenta wybierać będzie kolegium, składające się z 300 delegatów – 150 parlamentarzystów i 150 przedstawicieli miejscowych władz".

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że polscy parlamentarzyści w obserwacji kampanii wyborczej w Gruzji i monitorowaniu procesu wyborczego nie będą sami. Uczestniczyć w niej będą także posłowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przedstawiciele NATO oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk