Energa podjęła współpracę z Inst. Lotnictwa w zakresie prac badawczo-rozwojowychWarszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF), powołane przez Grupę Energa, podjęło współpracę z Instytutem Lotnictwa w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, podała Energa. Dzięki niej zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania, które pomogą dostarczyć klientom Grupy wysokiej jakości usługi i nowe produkty.

"Intencją współpracy jest wykorzystanie efektu synergii, uzyskanego dzięki połączeniu potencjału dwóch wiodących w swoich sektorach firm. Wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności w projektach dla sektora energetycznego obejmują między innymi inicjowanie oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Celem współpracy pomiędzy CBRF a Instytutem Lotnictwa jest również obniżenie kosztów działalności oraz wprowadzenie nowych technologii do codziennego użytku" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy etap współpracy zakłada:

- analizę możliwości wykorzystania autonomicznych dronów i bezzałogowych samolotów dalekiego zasięgu w energetyce,

- wzrost wykorzystania systemów teledetekcji i pływających turbin wodnych,

- rozwój technologii konwersji i akumulacji energii, podano również.

"Podpisanie porozumienia z Instytutem Lotnictwa w Warszawie to dla nas okazja do potwierdzenia, jak ważna i potrzebna jest współpraca pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi w działaniach, które służą rozwojowi polskiej myśli technicznej i wzrostowi zadowolenia klientów. Od początku tego roku pracujemy bardzo intensywnie nad nowymi projektami. Udało nam się nawiązać współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi" - powiedziała p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

"Dziś dołącza do nich Instytut Lotnictwa, którego potencjał chcemy wykorzystać między innymi dla sprawnego wykrywania uszkodzeń i zapobiegania awariom linii oraz infrastruktury energetycznej. Pomoże tu bogate doświadczenie Instytutu Lotnictwa w wykorzystaniu dronów czy samolotów oraz w zaawansowanej analizie rejestrowanego materiału z użyciem sztucznej inteligencji" - dodał prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa im. Faradaya Marcin Karlikowski.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Faradaya oraz Instytut Lotnictwa będą działać na rzecz utworzenia poligonu badawczego, na którym przeprowadzą testy dronów i samolotów, wyposażonych w systemy analizy optycznej w pasmach widzialnych i niewidzialnych, wskazano także.

"Podpisanie umowy ramowej pomiędzy Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya i Instytutem Lotnictwa otwiera nowy rozdział w historii naszych firm. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie w zaawansowanych badaniach naukowych oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach. Cieszę się, że pozyskaliśmy solidnego partnera, we współpracy z którym będziemy mogli wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie oraz tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania, które będą pracować na rzecz społeczeństwa i rozwoju naszego kraju" - podsumował dyrektor Instytutu Lotnictwa Paweł Stężycki.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)