Enea miała wstępnie 584 mln zł zysku netto, 920 mln zł zysku EBIT w I-III kw.Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Enea odnotowała 584 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Zysk netto ogółem wyniósł 620 mln zł, podano w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 920 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 1 973 mln zł i wzrósł o 1,3% r/r.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9 384 mln zł i wzrosły o 12,2% r/r.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności wyniósł:

- Obrót: 38 mln zł

- Dystrybucja: 872 mln zł

- Wytwarzanie: 663 mln zł

- Wydobycie: 400 mln zł

"W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Grupa Enea wytworzyła ponad 19,9 TWh energii elektrycznej, czyli o 31,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wzrósł również wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 15,9 TWh z 14,0 TWh (o 13% r/r), a sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 14,9 TWh z 14,3 TWh (o 4,3% r/r). Produkcja węgla netto wyniosła 6,82 mln ton (wzrost o 1,6% r/r)" – podano także.

"Obszar dystrybucji wygenerował tradycyjnie stabilny wynik, który wspierany był wzrostem wolumenu sprzedaży tych usług. Wyniki segmentu wytwarzania pozostawały m.in. pod wpływem dyspozycyjności bloków ze względu na ich przeglądy i modernizacje, w tym związane z dostosowaniem do konkluzji BAT. Z zadowoleniem przyjmujemy uzyskiwane w 2018 r. wyniki wytwarzania z OZE, które dodatkowo były wspierane przez wyższe ceny zielonych certyfikatów. Satysfakcjonujące jest odbudowanie poziomu produkcji w segmencie wydobycia. Natomiast wyniki segmentu obrotu są wyraźnie pod presją wzrostu kosztów nabywanej energii i tzw. kolorowych certyfikatów" – skomentował wiceprezes ds. finansowych Piotr Olejniczak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Enei wyniósł wstępnie 712 mln zł.

Enea planuje publikację raportu za I-III kw. 2018 r. na 23 listopada.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)