Jak poinformowały Tramwaje Śląskie w środę, dzień wcześniej spółka podpisała z konsorcjum banków Pekao SA i Banku Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której wyemituje obligacje krótko- i długoterminowe o łącznej wartości do 328,4 mln zł.

Transakcję będzie współfinansował Europejski Bank Inwestycyjny, który zapewni finansowanie pośrednie na rzecz Pekao SA i BGK, dzięki czemu oprocentowanie długoterminowego finansowania będzie niższe, niż bez tego udziału. Umowy w tej sprawie również zawarto we wtorek.

„Negocjacje trwały długo i wymagały znacznego wkładu pracy. (...) Ostatecznie doszło do porozumienia i możemy cieszyć się z sukcesu, jakim bez wątpienia jest podpisanie dwóch umów. (…) To de facto ostatni element całej skomplikowanej układanki, jaką jest montaż finansowy dla projektu, którego wartość szacowana jest na ok. 1,1 mld zł”– powiedział, cytowany w informacji TŚ, członek zarządu spółki i jej dyrektor finansowy Henryk Kolender.

Tramwajowa spółka zastrzegła w środę, że organizacja emisji obligacji dla niej jest jedną z największych w tym roku transakcji tego typu w sektorze zbiorowego transportu publicznego. Za pozyskane środki TŚ kupią 45 nowych tramwajów, zmodernizują ok. 100 km torowisk i wybudują ok. 20 km nowych linii.

„Jednym z głównych zadań bankowości korporacyjnej Pekao jest finansowanie inwestycji ważnych dla (…) lokalnych społeczności. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego współfinansujemy wiele projektów samorządowych (...). To już kolejna emisja obligacji, którą mogliśmy zorganizować dla Tramwajów Śląskich; cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała – powiedział, cytowany, wiceprezes Pekao SA Tomasz Styczyński.

„BGK to ważny uczestnik rozwoju gospodarczego, wspierający realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z najważniejszych elementów działalności naszego banku jest poprawa jakości życia Polaków. Finansowanie tak ważnych, proekologicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” - dodał członek zarządu BGK Wojciech Hann.

„EBI aktywnie wspiera projekty inwestycyjne nastawione na rozwój transportu publicznego i poprawę jakości życia mieszkańców w Polsce. Projekt ten w pełni wpisuje się w cele polityki kredytowej EBI, w szczególności odnośnie działań na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu” - zaznaczyła dyrektor Departamentu Europy Północnej i Państw Bałtyckich w EBI Sandrine Croset.

Obecna emisja obligacji jest już kolejną, zorganizowaną i gwarantowaną przez Pekao SA dla Tramwajów Śląskich. W 2012 r. Pekao SA i TŚ podpisały umowę na emisję obligacji w kwocie 320 mln zł, do której w 2015 r. dołączył EBI. Środki z tej emisji trafiły m.in. na zakup 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów, na modernizację 75 pojazdów typu 105N, a także modernizację 63 km torowisk – w ramach poprzedniego unijnego projektu spółki.

Obecny projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) składa się z trzech etapów. Szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

W realizowanym obecnie pierwszym etapie projektu ujęto dwa zadania związane z budową nowych linii (ul. Grundmanna w Katowicach i przedłużenie linii na Zagórzu w Sosnowcu), a także 24 zadania związane z modernizacją istniejącej infrastruktury, zakupy nowych tramwajów oraz trzech pojazdów specjalistycznych (pogotowia sieciowe i torowe).

Maksymalny koszt całkowity tego etapu wyliczono na 766,8 mln zł brutto, w tym koszt kwalifikowany, czyli prac mogących zawierać się w unijnym projekcie, na 623,6 mln zł netto. Zapewnione już unijne dofinansowanie (umowę podpisano 11 grudnia ub. roku) to 393,3 mln zł, czyli ok. 63 proc. kosztu kwalifikowanego.

Etap drugi projektu Tramwajów Śląskich, również już dofinansowany, to jedno zadanie budowy nowej linii (połączenie do Placu Wolskiego w Bytomiu) i 12 zadań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury. Ostatnim etapem ma być budowa nowej linii tramwajowej do południowych dzielnic Katowic (umowy na dofinansowanie spodziewano się w IV kw. br.).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów. (PAP)

autor: Mateusz Babak