Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaje przekształcone w prawo własności tych gruntów. Wiceprezydent m.st. Warszawy Robert Soszyński poinformował w piątek, jak obywatele powinni postępować, żeby dopełnić niezbędnych formalności.

"Urząd miasta za pośrednictwem urzędów dzielnic wyśle do wszystkich użytkowników wieczystych zaświadczenie o tym, że przestali być użytkownikami wieczystymi, a stali się właścicielami gruntów. Takie samo zaświadczenie zostanie wysłane przez nas do ksiąg wieczystych, co umożliwi stosowne zmiany w księgach wieczystych" – powiedział wiceprezydent. Zaznaczył, że w księdze wieczystej będzie wzmianka o tym, że opłata nie została jeszcze wniesiona.

Mieszkaniec, po otrzymaniu zaświadczenia z urzędu powinien zgłosić się do niego, celem złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że chce skorzystać z tzw. bonifikaty, czyli wnieść jednorazową opłatę za grunt. "Obywatel zostanie poinformowany, ile wynosi kwota i zobowiązany do jej wniesienia. Po wniesieniu opłaty otrzyma zaświadczenie, że uregulował należności. Z takim zaświadczeniem dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie musiał udać się do wydziału ksiąg wieczystych celem wykreślenia wzmianki o tym, że opłata do tej pory nie była wniesiona. Staramy się, by procedura była możliwie uproszczona, ale te czynności są niezbędne do wykonania” - tłumaczył wiceprezydent Soszyński.

Soszyński podał, że informacja o procedurze i kolejności zdarzeń będzie umieszczona na stronie internetowej urzędu miasta oraz dostępna bezpośrednio w urzędach dzielnic.

"W tej chwili nie ma potrzeby, aby dotychczasowi użytkownicy wieczyści zgłaszali się do urzędu. Proszę oczekiwać na zaświadczenie, które państwo od nas otrzymacie. Natomiast to oczekiwanie w większości przypadków przekroczy trzy miesiące. To wynika z procedur (…) Gros osób ubiegało się w trybie starej ustawy, o zmianę użytkowania wieczystego na własność, (…) wymagane są trzy miesiące, aby tamte wioski wygasły" – poinformował wiceprezydent. "Dotychczasowi użytkownicy w ciągu trzech do czterech miesięcy otrzymają od nas stosowne zaświadczenie i wtedy będą proszeni o zgłaszanie się do urzędu" – podkreślił.

Rada Warszawy przywróciła w czwartek 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który chciał wycofać się z obniżenia ulgi do maksimum 60 proc., którą przyjęto tydzień wcześniej. Przeciw obniżaniu bonifikaty protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent Soszyński.(PAP)

autorka: Hanna Złotorowicz