STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-12-28
IRDN /IRDN Index 215,24
sIRDN /sIRDN Index 231,36
offIRDN / offIRDN Index 190,00
IRDN24 /Base 217,01
IRDN8.22 /Peak 232,37
IRDN23.7 / Offpeak 191,41
TGe24 207,32
TGeBase 218,14
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 123 396,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 398 822,80

Źródło: Giełda Energii SA