STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-26
IRDN /IRDN Index 251,79
sIRDN /sIRDN Index 267,75
offIRDN / offIRDN Index 208,71
IRDN24 /Base 243,72
IRDN8.22 /Peak 264,39
IRDN23.7 / Offpeak 209,28
TGe24 243,22
TGeBase 245,77
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 112 732,10
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 556 528,70

Źródło: Giełda Energii SA