Alchemia: Wezwanie nie wpłynie na dotychczasową działalność, cena jest godziwaWarszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Alchemia ocenia, że ogłoszone przez porozumienie akcjonariuszy wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji spółki, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej.

"W dokumencie wezwania nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących wpływu wezwania na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, tym niemniej na podstawie przedstawionych w nim zamiarów wzywającego w stosunku do spółki, zarząd spółki stwierdza, że w jego ocenie interes spółki nie dozna uszczerbku w związku z realizacją wezwania, jak również nie wpłynie w sposób istotny na strategiczne plany wzywającego wobec spółki, w tym na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska spółka prowadzi działalność w normalnym trybie. W ocenie zarządu ogłoszone wezwanie pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność spółki" - czytamy w stanowisku zarządu.

"Zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - napisano także.

11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy potrwają od 31 stycznia do 4 marca. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 7 marca, a rozliczenie transakcji nabycia ustalono na 12 marca.

Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Impexmetal.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym wzywający w wyniku przeprowadzenia wezwania, łącznie będą posiadać 200 mln akcji spółki (tj. wszystkie akcje spółki). Intencją wzywających jest, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)