Metodę tę nazwano "kwota 100", co oznacza, że przejście na emeryturę w wieku 62 lat jest możliwe pod warunkiem przepracowania 38 lat. Suma tych lat - wieku i stażu pracy - musi wynosić 100.

Jak obliczono, w ciągu dwóch następnych lat z nowych przepisów będzie mogło skorzystać kolejnych 680 tysięcy osób.

Pierwsze osoby mają przejść na emeryturę według tych zasad w kwietniu bieżącego roku, tj. pięć lat wcześniej, niż wynosi wiek emerytalny - 67 lat.

Utrzymano zarazem przepis mówiący o tym, że na emeryturę można przejść niezależnie od wieku, jeśli przepracowało się i opłacało składki przez co najmniej 42 lata i 10 miesięcy w przypadku mężczyzn oraz przez co najmniej 41 lat i 10 miesięcy w przypadku kobiet.

Zmiany w systemie emerytalnym to jeden z najważniejszych elementów programu rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd.

>>> Polecamy: Brexit kontra polski biznes. Odpowiadamy na najważniejsze pytania przedsiębiorców