"Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec ubiegłego roku przyniósł stabilizację tempa wzrostu w gospodarce europejskiej na niskim poziomie. W IV kw. 2018 r. PKB zwiększył się o 0,3 proc. (kw/kw, wyrównane sezonowo) w Unii Europejskiej (UE), a w strefie euro (EA) o 0,2 proc., co przełożyło się na dalsze pogorszenie rocznych dynamik wzrostu do odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,2 proc. W efekcie w całym 2018 r. tempo wzrostu PKB było wyraźnie niższe niż rok wcześniej  (1,9 proc. dla UE wobec 2,4 proc. w 2017 r.)" - czytamy w komentarzu minister Czerwińskiej do wstępnych danych dotyczących wzrostu PKB za IV kw.

Według wstępnych danych za IV kw. 2018 r. PKB  w strefie euro wzrósł o 1,2 proc. r/r.

"W dużej mierze przyczyniły się do tego gorsze wyniki gospodarki niemieckiej, która w ubiegłym roku odnotowała wzrost PKB na poziomie jedynie 1,5 proc. (najsłabszy wynik od 2014 r.). Pogarszanie koniunktury w Niemczech może niepokoić ze względu na silne powiązania handlowe naszego kraju z tą gospodarką, m.in. poprzez udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W tym kontekście sytuacja ekonomiczna w UE będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB" - czytamy także.

>>> Czytaj też: Komisarz UE ds. Handlu: Otwarcie drzwi między Polską a Japonią [OPINIA]