- Polska znajduje się na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji, zmierzonego dla 169 państw przy pomocy wskaźnika Global Connectedness Index (GCI), podała firma DHL, która jest autorem badania.

"Pod względem poziomu globalizacji Polska wyprzedza między innymi Japonię i Kanadę, znajdując się na 36. miejscu wśród 169 państw, odpowiedzialnych łącznie za 99% światowego PKB i 97% globalnej populacji. Nasz kraj wyróżnia się wzrostem międzynarodowego handlu detalicznego - wartość eksportu stanowi aż 44% PKB. W rankingu mierzącym wyłącznie przepływy handlowe Polska awansowała o 8 pozycji, znajdując się na 24 miejscu" - czytamy w komunikacie.

Z danych stworzonego przez DHL raportu Global Connectedness Index - szczegółowej analizy stopnia globalizacji, mierzonej międzynarodowymi przepływami handlowymi, kapitałowymi, informacyjnymi i osobowymi wynika, że poziom globalizacji utrzymał się w Polsce w 2017 r. (w porównaniu do raportu z 2015 r.) na tym samym poziomie. Pod względem międzynarodowych przepływów Polacy są zdecydowanie najmocniej związani z Europą. Na 10 krajów mających z Polską największe międzynarodowe połączenia, 8 to kraje europejskie. Na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy, mające aż 34-proc. udział w międzynarodowych przepływach Polski. Jest to jednocześnie wynik lepszy niż osiągnięty łącznie przez 7 kolejnych państw (druga Wielka Brytania osiągnęła poziom 8%), podano także.

"Pomimo narastających napięć antyglobalizacyjnych w wielu krajach, międzynarodowe połączenia osiągnęły w 2017 r. rekordowy poziom, ponieważ po raz pierwszy od 2007 r. znacznie nasiliły się transgraniczne przepływy handlowe, kapitałowe, informacyjne i ludzkie. Silny wzrost gospodarczy pobudził przepływy międzynarodowe, a kluczowe zmiany w polityce, takie jak podwyżki taryf celnych w USA, nie zostały jeszcze wprowadzone" - czytamy dalej.

Według badania DHL, 8 z 10 krajów, mających najwięcej powiązań międzynarodowych, znajduje się w Europie, co sprawia, że jest to najbardziej zglobalizowany region świata, w szczególności w zakresie handlu i przepływu osób. Ameryka Północna, lider w dziedzinie przepływów kapitału i informacji, zajęła drugie miejsce, a kolejne Bliski Wschód i Afryka Północna. Pięcioma najbardziej globalnie powiązanymi krajami na świecie są Holandia, Singapur, Szwajcaria, Belgia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

"Zaskakujące jest to, że nawet po ostatnich korzyściach płynących z globalizacji, świat jest wciąż mniej powiązany, niż większość ludzi sądzi. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy ludzie przeceniają przepływy międzynarodowe, zazwyczaj bardziej się o nie martwią. Informacje zawarte w naszym raporcie mogą pomóc uspokoić te obawy i skupić uwagę na aktualnych propozycjach rozwiązań problemów społecznych związanych z globalizacją" - skomentował współautor raportu GCI Steven A. Altman, starszy pracownik naukowy w Wyższej Szkole Biznesu NYU Stern i dyrektor wykonawczy NYU Stern's Center for the Globalization of Education and Management.

Na poziomie globalnym, raport GCI pokazuje na przykład, że tylko około 20% produkcji gospodarczej na świecie jest eksportowane, około 7% minut rozmów telefonicznych (w tym rozmów przez internet) to rozmowy międzynarodowe, a tylko 3% ludzi mieszka poza granicami krajów, w których się urodzili. Sprawozdanie obala również przekonanie, że odległość staje się powoli nieistotna. Większość krajów jest o wiele bardziej związana ze swoimi sąsiadami niż z odległymi narodami, podkreślono.

"Nawet jeśli świat dalej się globalizuje, wciąż istnieje ogromny potencjał. GCI pokazuje, że obecnie większość ruchów i wymian, które obserwujemy ma charakter krajowy, a nie międzynarodowy. Wiemy jednak, że globalizacja jest decydującym czynnikiem wzrostu i dobrobytu" - dodał CEO DHL Express John Pearson, cytowany w komunikacie.

GCI ujawnia również ogromne różnice pomiędzy poziomami globalizacji w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących. Gospodarki wschodzące handlują prawie tak intensywnie, jak gospodarki rozwinięte, ale rozwinięte są jednak ponad trzy razy bardziej zintegrowane z międzynarodowymi przepływami kapitału, pięciokrotnie z przepływami ludności i prawie dziewięciokrotnie w odniesieniu do przepływów informacji. Ponadto, podczas gdy liderzy z dużych rynków wschodzących stali się głównymi motorami napędowymi globalizacji na arenie światowej, postępy gospodarek wschodzących w nadrabianiu zaległości w zakresie globalnych powiązań utknęły w martwym punkcie, podsumowano.

DHL Express jest częścią Grupy Deutsche Post DHL. W 2017 r. grupa osiągnęła przychody na poziomie ponad 60 mld euro.

>>> Polecamy: To małe miasto pokazuje, jak odzyskać emigrujących pracowników