Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Orbis odnotował 363,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. (według MSSF 15) wobec 232,39 mln zł zysku rok wcześniej (według MSR 18), podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 437,34 mln zł wobec 315,68 mln zł rok wcześniej, zaś zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 308,75 mln zł wobec 304,28 mln zł zysku rok wcześniej.
EBITDAR wyniosła 537,07 mln zł w całym 2018 r. wobec 532,39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,03 mln zł w 2018 r. wobec 1 458,07 mln zł rok wcześniej.
"Zmiana przychodów wynika przede wszystkim ze sprzedaży w maju hoteli Sofitel Budapest Chain Bridge oraz Novotel Szeged oraz sprzedaży w lipcu 2018 roku hoteli ibis Pilzno, Mercure Cieszyn oraz ibis Styles Bielsko-Biała. W ujęciu like-for-like przychody wyniosły 1 433,5 mln, tj. wzrosły o 4,1% w porównaniu do danych z 2017 roku" - podano w sprawozdaniu zarządu.
"Piąty rok z rzędu, Orbis odnotował bardzo dobre wyniki operacyjne - wskaźnik przychodu na jeden dostępny pokój wzrósł w całej grupie kapitałowej o +3,8% do poziomu 190,6 zł. Było to możliwe dzięki znacznemu wzrostowi średniej ceny za pokój o +5,1% w całym
regionie. Dobre wyniki operacyjne potwierdza także wzrost przychodów o +4,1% w ujęciu porównywalnym do poziomu 1 433,5 mln zł oraz istotny wzrost wskaźnika EBITDA operacyjna (o +7,8% do poziomu 478 mln zł). Po raz kolejny spółka udowodniła, że jej know-how i doświadczenie są solidnym fundamentem zapewniającym stabilność działalności, nawet w trudniejszych warunkach rynkowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2018 roku z powodu m.in. szybko rosnącej konkurencji na kluczowych rynkach i wymagającego rynku pracy w regionie" - czytamy w komunikacie.
Orbis podał, że w samym IV kw. 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 358,02 mln zł wobec 356,62 mln zł rok wcześniej (wzrost o 0,4% r/r). Zysk operacyjny EBIT wyniósł 73,8 mln zł wobec 65,52 rok wcześniej (wzrost o 12,6% r/r), zaś zysk EBIT bez zdarzeń jednorazowych sięgnął 75,69 mln zł w IV kw. wobe 60,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 24,5% r/r).
Wynik EBITDAR wyniósł 136,8 mln zł w IV kw. w porównaniu do 116,22 mln zł rok wcześniej (wzrost o 17,7%), EBITDA operacyjna sięgnęła 121,36 mln zł wobec 101,55 mln zł rok wcześniej (wzrost o19,5%)
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 141,9 mln zł wobec 126,6 mln zł zysku rok wcześniej.
"Ubiegłoroczne osiągnięcia w zakresie rozwoju hotelowego portfolio wzmocniły spółkę i wpłynęły na zwiększenie stopnia jej dywersyfikacji. W 2018 roku Orbis otworzył trzy nowe własne hotele, tj. ibis Vilnius Center (161 pokoi), ibis Styles Warszawa Centrum (179 pokoi) oraz ibis Poznań Centrum po renowacji (190 pokoi). Ponadto, Grupa dodała 9 hoteli (ponad 1 000 pokoi) prowadzonych na podstawie umów asset light (franczyza i zarządzanie) i podpisała 20 nowych umów z hotelami (ponad 2 700 pokoi) w regionie Europy Wschodniej" - czytamy w komunikacie.
Aktualnie Orbis dysponuje zróżnicowanym portfolio składającym się z 133 hoteli (21 600 pokoi) oraz realizuje plan powiększenia sieci o 47 nowych hoteli (prawie 6 400 pokoi).
"Grupa jest bardziej zdywersyfikowana pod względem geograficznym, osiągnęła także wyższy stopień zrównoważenia swoich aktywów, z których niemal połowa to aktualnie aktywa lekkie (asset light). Zważywszy, że 87% zaplanowanych projektów rozwojowych dotyczy hoteli funkcjonujących w modelu asset light, Orbis w sposób naturalny realizuje strategię mającą na celu sprawić, że Grupa będzie w stanie
funkcjonować jeszcze bardziej elastycznie i dynamicznie" - czytamy także.
"Naszym priorytetem jest kontynuacja działań mających na celu zapewnienie naszym klientom najlepszej obsługi w ramach programu 'Feel Welcome', doceniania naszych pracowników w ramach programu 'Feel Valued' oraz budowania długofalowych relacji z naszymi partnerami
biznesowymi. Podejście to wzmocni dalszy rozwój grupy w kluczowych obszarach naszej działalności"- podsumował prezes Orbisu Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.
Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.
(ISBnews)