We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 525,9 mln zł w 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3759,3 mln zł wobec 3 389,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 304,9 mln zł wobec 1 196 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 141,59 mld zł na koniec 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1525,9 mln zł wobec 1403,1 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)