Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,25 mln zł wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,2 mln zł wobec 6,2 mln zł rok wcześniej

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,78 mln zł w 2018 r. wobec 46,89 mln zł rok wcześniej.
"Jak wynika z prezentowanych powyżej danych, Grupa Simple jest bardzo dobrze przygotowana na 'niestabilny świat', który nas wszystkich otacza. Stanowi to efekt przyjętych zasad zarządzania organizacją w roku 2016 i wdrażanych konsekwentnie w latach 2017 i 2018. W 2018 roku grupa zwiększyła tempo inwestowania w nowe i istniejące produkty informatyczne" - napisał prezes Rafał Wnorowski w liście do akcjonariuszy.
"Po zakończonym dobry wynikiem roku 2018, z pełnym zaangażowaniem, pracujemy nad konsekwentną poprawą wszystkich wskaźników organizacji, zmierzając do zachowania dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysków" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,14 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. W 2017 r. miało 47 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)