„W pierwszych dniach liczba przypadków złamania zawieszenia broni zmniejszyła się o 61 proc. w stosunku do początku miesiąca. Niestety, w obecnej chwili, rezultaty rozejmu nie są zadowalające” – oświadczył Sajdik, podsumowując kolejne spotkanie trójstronnej grupy kontaktowej, które odbyło się w środę w białoruskiej stolicy.

Rozejm, jak przypomina portal Naviny.by, został ogłoszony po wideokonferencji grupy kontaktowej, która odbyła się 7 marca.

Przedstawiciel OBWE wezwał strony konfliktu do przestrzegania „pewnego, stabilnego i długotrwałego rozejmu”.

W czasie spotkania kontynuowano negocjacje w sprawie wymiany jeńców. Rozmawiano również o przywróceniu sprawności systemu zaopatrzenia w wodę w regionach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, a także o wypłatach emerytur mieszkańcom tych terenów.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie, regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele rebeliantów kontrolujących niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się w Mińsku 27 marca.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)