Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r: r do 8,2 mln zł w 2018 r.


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku. Bank usprawnił proces kredytu gotówkowego, wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w segmencie MSP, co przełożyło się na istotny wzrost sprzedaży tych produktów, podał bank w komunikacie.
"Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 322 mln zł. Wyższemu wynikowi zrealizowanemu na operacjach papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży (+ 66% r/r), towarzyszył niższy niż zanotowany rok wcześniej wynik z tytułu odsetek na poziomie 260,9 mln zł (-4,4% r/r) oraz wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 44,6 mln zł (-19,1% r/r). Zwrot z kapitału (ROE netto) wzrósł do poziomu 1,3% (+0,4 pkt proc. r/r)" - podał bank w komunikacie.
Bank podał, że m.in. w efekcie skutecznego wdrożenie MSSF 9, odnotował znacznie lepszy - o 27,6 mln zł, wynik na odpisach aktualizujących względem ubiegłego roku.
"Poprawa wyniku na odpisach jest ponadto efektem podjęcia przez bank szeregu działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka m.in. w segmencie kredytów gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18% wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy także.
Wprowadzone usprawnienia w ramach procesu kredytu gotówkowego, nowy proces kredytu hipotecznego czy odbudowa kompetencji sprzedażowych w segmencie MSP przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostów sprzedaży produktów kredytowych w powyższych obszarach.

"Wzrost sprzedaży produktów kredytowych może cieszyć, gdyż jest potwierdzeniem, że oferta którą przygotowujemy z myślą o klientach spotyka się z ich uznaniem. Przede wszystkim powodem do zadowolenia jest dla nas jednak fakt, że w 2018 r. istotnie poprawiliśmy jakość zarządzania ryzykiem kredytowym, co ma odzwierciedlenie w istotnej poprawie jakości portfela kredytów Banku Pocztowego" - powiedział wiceprezes i p.o. prezesa Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.
W obszarze kredytów konsumpcyjnych Bank Pocztowy zanotował wzrost sprzedaży o 14% r/r, do poziomu 651 mln zł w 2018 r. Ich saldo na koniec roku wyniosło 2 mld zł (-2,2% r/r).
"W efekcie powrotu Banku Pocztowego do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych, ich sprzedaż wzrosła r/r o 158% do poziomu 297 mln zł. Saldo kredytów hipotecznych wyniosło w grudniu 2018 r. 2,5 mld zł" - podano także.
Sprzedaż kredytów dla segmentu MSP wyniosła 220 mln zł, a ich saldo wyniosło 229 mln zł (wzrost 186% r/r).
Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła na koniec 2018 r. poziom 5,23 mld zł.
"Dodatkowo w listopadzie 2018 r. nawiązana została współpraca z Biurem Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Poczty Polskiej, co w perspektywie jej rozwoju może przyczynić się do osiągania jeszcze lepszych wyników w tym segmencie klientów. Działania banku w tym zakresie mają też służyć zaoferowaniu atrakcyjnej oferty dla klientów biznesowych i instytucjonalnych Poczty Polskiej" - czytamy także.
Wartość depozytów zgromadzonych przez bank wyniosła 6,51 mld zł na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 7% w skali roku.
Wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 82,1%.
Współczynnik wypłacalności Banku Pocztowego wynosił 17,9%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,9% na koniec 2018 r.
W 2018 r. na nawiązanie relacji z Bankiem Pocztowym zdecydowało się 86 tys. nowych klientów detalicznych, którzy otworzyli 78,6 tys. rachunków. Jednocześnie w efekcie kontynuacji procesu zamykania rachunków niekatywnych, ogólna liczba obsługiwanych rachunków ROR wyniosła na koniec roku 702 tys. sztuk. Średni stan zdeponowanych na rachunkach środków wzrósł o 19,1% r/r. Bank zamknął rok obsługując blisko 1 mln klientów.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
(ISBnews)