Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Radpol zawarł z Veolia Energia Polska, reprezentującą spółki należące do grupy kapitałowej Veolia, porozumienie ramowe na dostawę produktów Radpolu, m.in. materiałów preizolowanych, podała spółka. Porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony, tj. od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z porozumieniem ramowym przez spółki należące do grupy kapitałowej Veolia wyniesie 5 mln zł netto rocznie, czyli 15 mln zł netto w skali całego porozumienia ramowego.
"Sprzedaż i dostawa produktów będzie realizowana każdorazowo na podstawie zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do porozumienia ramowego. Podstawę do rozliczeń finansowych z tytułu dostawy produktów w ramach zakupów przewidzianych w porozumieniu ramowym stanowić będą ceny jednostkowe produktów określone w zamówieniach, według cen wskazanych w załączniku do porozumienia ramowego, w kolejnych latach waloryzowane według zasad wskazanych w porozumieniu ramowym" - czytamy w komunikacie.
Spółka udzieli na produkty objęte zakupami przewidzianymi w porozumieniu ramowym gwarancji jakości na okres 10 lat, na warunkach określonych w porozumieniu ramowym, podano również.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)