Benefit System miał 114,65 mln zł zysku netto, 197,92 mln zł EBITDA w 2018 r.


Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Benefit System odnotował 114,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 88,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 153,56 mln zł wobec 121,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 197,92 mln zł wobec 155,53 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r. wobec 964,79 mln zł rok wcześniej.
"W ciągu 12 miesięcy przybyło 198 tys. użytkowników kart MultiSport - to najlepszy wynik w historii grupy. Na koniec 2018 roku liczba kart MultiSport wyniosła 1 mln 194 tys., wzrastając rok do roku o 20%, z czego 223 tys. to użytkownicy za granicą. Niezmiernie nas to cieszy, bo pokazuje, że nasz unikalny koncept biznesowy wymyślony i rozwinięty w Polsce, jest atrakcyjny również w innych krajach" - napisał zarząd Benefit Systems w liście do akcjonariuszy.
W 2018 roku przychody grupy kapitałowej Benefit Systems wzrosły o 26,4%, natomiast EBITDA o 27,3%.
"Utrzymujemy dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów i wyników przy rosnącej bazie. Inwestujemy w dalszy rozwój poprzez budowę i zwiększanie zespołów sprzedażowych za granicą oraz otwieranie nowych klubów dostarczających nowej powierzchni do aktywności dla Użytkowników naszych kart. Takie długoterminowe działania pozwolą na utrzymanie wzrostu przychodów przy zachowaniu rentowności" - dodał zarząd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dz. kont. w 2018 r. wyniósł 146 mln zł wobec 100,16 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
(ISBnews)