Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej


Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Radpol widzi możliwości dalszej poprawy swojej sytuacji finansowej w związku z przewidywaną sytuacją rynkową w 2019 r., podała spółka.
"W zakresie bieżącego finansowania działalności Radpol S.A. zarząd widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w związku z przewidywanym wzrostem poziomu inwestycji w 2019 roku w branżach, w których działa spółka" - czytamy w raporcie rocznym.
Systematyczna poprawa sytuacji finansowej spółki w porównaniu do roku ubiegłego związana jest ze wzrostem przychodów i wyników oraz z przeprowadzonymi procesami optymalizacyjnymi, podkreślono.
"Należy również podkreślić, iż spółka na bieżąco reguluje zobowiązania wobec wszystkich swoich wierzycieli, jak również podejmuje działania inwestycyjne, które pozwolą jej na wzmocnienie pozycji na rynku oraz przewagę konkurencyjną w obszarach produktów innowacyjnych, w produkcji których Spółka od lat się specjalizuje" - czytamy dalej.
W 2018 r. Radpol odnotował 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,26 mln zł wobec 5,73 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,02 mln zł w 2018 r. wobec 154,01 mln zł rok wcześniej.
Zadłużenie netto spadło do 34,4 mln zł na 31 grudnia 2018 r. z 37,4 mln zł na koniec grudnia 2017 r.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)