Asseco BS miało 15,43 mln zł zysku netto, 25 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,93 mln zł wobec 17,94 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 25,02 mln zł wobec 22,49 mln zł.
"Wzrost EBITDA o 11,8 % w porównaniu do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze z wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Wdrożenie MSSF 16 spowodowało wzrost amortyzacji (zw. z aktywami z tytułu prawa do użytkowania) o kwotę 1 235 tys. zł" - czytamy w raporcie.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,88 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 61,71 mln zł rok wcześniej.
Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik osiągnięty w omawianym okresie sprawozdawczym można zaliczyć: realizację kontraktów informatycznych zawartych w poprzednich okresach; pozyskanie i realizację w bieżącym kwartale istotnych kontraktów informatycznych; sezonowe wahania popytu na produkty oferowane przez spółkę – cechą charakterystyczną dla branży informatycznej jest występująca sezonowość sprzedaży; Dobre wyniki sprzedaży systemu Mobile Touch zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim, wymieniono w raporcie.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)