TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnychWarszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego, podała spółka.

"W wyniku przeglądu opcji strategicznych spółka zrealizowała poniższe działania :

• 29 czerwca 2018 roku zwyczajne zgromadzenie wspólników Sun Electro Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Sun Electro Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Aktualnie trwa procedura likwidacji Sun Electro Sp. z o.o. w likwidacji.

•W dniach 18-26 września 2018 roku TIM S.A. nabył 2 502 111 akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średnioważonej cenie 2,6 zł za 1 akcję, zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1% do 99,13%. 15 listopada 2018 roku Zarząd TIM S.A. postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 18 grudnia 2018 roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu, w wyniku czego TIM posiada łącznie 10 000 000 akcji Rotopino.pl S.A., co odpowiada 100% kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A. Aktualnie trwa, wszczęta na wniosek TIM SA, procedura zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl S.A. i wycofania akcji ww. spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

•10 grudnia 2018 roku TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję, zmniejszając swoje zaangażowanie z 51% do 0%" - czytamy w komunikacie.

W marcu 2018 r. TIM zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA, który obejmować miał m.in. poszukiwanie nowego inwestora strategicznego.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)