Akcjonariusze Ultimate Games zdecydują 24 VI o 0,35 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ultimate Games zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,83 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 2,01 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołanego na 24 czerwca.
"Walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 2 008 841,3 zł w ten sposób, że postanawia:
1) kwotę 1 830 500 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,35 zł na jedną akcję;
2) pozostałą kwotę, tj. 178 341,3 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Na dzień dywidendy zaproponowano 1 lipca 2019 roku, a na termin wypłaty dywidendy - 5 lipca 2019 roku.
Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.
(ISBnews)