Oferta Mirbudu za 129 mln zł na rozbudowę stadionu uznana za najkorzystniejszą


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Oferta Mirbudu dotycząca rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj" została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, podała spółka. Wartość oferty wynosi 129 mln zł brutto.
"Oferta złożona przez emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)