Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.


Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Enter Air zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 12,28 mln zł co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie.
Pozostałą kwotę z zysku za 2018 r. tj. 7 384 375 zł akcjonariusze przeznaczą na kapitał zapasowy. Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.
Z zysku za 2017 r. i 2016 r. spółka wypłaciła po 0,55 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2015 r. 0,2 zł na akcję.
Enter Air odnotował 66,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,67 mln zł wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej.
Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.
(ISBnews)