Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski powiedział PAP, że kontrola w Szczytnie prowadzona przez funkcjonariuszy wydziału postepowań kontrolnych białostockiej delegatury Biura, trwała od końca maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Agenci kontrolowali jak szkoła policji rozporządza swoim mieniem przy przebudowie krytej strzelnicy zlokalizowanej na jej terenie. Przetarg w tej sprawie zakładał wykonanie projektu przez wybranego oferenta, jego realizację oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prac. CBA sprawdzało, czy wszystkie decyzje w tej sprawie i ich realizacja były zgodne z prawem.

Brodowski powiedział PAP, że w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in., że w raportach rocznych za lata 2015 i 2016 składanych do resortu podano nieprawdę. Wskazano w nich, że w strzelnicy dokonano wymiany istniejących okładzin podłóg na antyrykoszetowe. W rzeczywistości okazało się, że zastosowano takie same płyty, jak te, z których wykonana była podłoga w starej strzelnicy - płyty semagowe.

Według informacji PAP, po takich ustaleniach, w marcu 2018 r. do ministerstwa skierowano informację o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli CBA. Biuro wniosła do resortu o podjęcie działań przewidzianych w umowach zwartych z MSWiA.

Reklama

W kwietniu 2019 r. resort podał, że po działaniach CBA wszczęto postępowanie w sprawie zwrotu do MSWiA części dotacji udzielonej Wyższej Szkole Policji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pytany przez PAP o działania po kontroli CBA poinformował, że Biuro stwierdziło niezgodność wykorzystania części dotacji na budowę strzelnicy w Szkole z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji.

"Uczelnia zrealizowała wnioski pokontrolne CBA" - zapewnił wydział prasowy resortu. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski