Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) powiadomił konsorcjum Ursus Bus o brakach formalnych w przedłożonej przez nie dokumentacji na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. NCBR daje konsorcjum czas na uzupełnienie do piątku, a konsorcjum wnioskuje o przedłużenie do 29 czerwca.
"W odpowiedzi […] dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia w postępowaniu NCBR o udzielnie zamówienia publicznego (NR 44/17/PI) na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, uzyskało informację zwrotną informującą o brakach formalnych w przedłożonej do NCBR dokumentacji" - czytamy w komunikacie.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ustanowiło termin na dostarczenie brakujących dokumentów do 7 czerwca 2019 r., podano także.
"Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi emitent, w odpowiedzi na uzyskaną z NCBR odpowiedź informującą o braku zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz pozostałych wymaganych informacji z dn. 3 czerwca 2019, wystosowało pismo do władz NCBR z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy wydłużenia przedmiotowego terminu. Zgodnie z pismem konsorcjum Ursus Bus w skład którego wchodzi emitent podtrzymało swoją prośbę o wydłużenie terminu przez NCBR do dnia 29 czerwca 2019 r." - czytamy dalej.
Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)