W komunikacie przesłanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny wskazano, że dynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce i planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego niosą ze sobą konieczność wypracowania nowych założeń oraz podejścia do polityki lotniczej, w tym w zakresie dotyczącym sieci lotnisk. Przypomniano, że ostatni rządowy dokument dotyczący tego obszaru, czyli "Program rozwoju sieci lotnisk i urządzeń naziemnych", został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 8 maja 2007 r.. W tym czasie, w ciągu 12 lat został częściowo zrealizowany, a w pozostałym zakresie zdążył się zdezaktualizować.

"Decyzja o budowie CPK została już podjęta, jest realizowana i określa ramy polityki lotniczej. Z tego powodu istniejący Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych wymaga zastąpienia nowym dokumentem. To od przedstawicieli środowiska zależy przedstawienie wspólnego stanowiska co do zakresu, roli i metodologii, którą powinniśmy się kierować w pracach nad tymi fragmentami polityki lotniczej, które będą dotyczyć rozwoju sieci lotnisk" – powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Jak zauważył, w perspektywie kilkunastu lat na polskim rynku można spodziewać się dużego wzrostu ruchu, związanego m.in. z dodaniem dodatkowej przepustowości w postaci CPK. "Budowa dużego portu przesiadkowego w danym kraju nie musi wcale wiązać się ze zmianą proporcji udziału w ruchu lotniczym. W tym kontekście budowa CPK może być dla lotnisk regionalnych szansą, a nie zagrożeniem" – tłumaczył Wild.

Reklama

W sprawie rządowej polityki w zakresie rozwoju sieci lotnisk spotkali się we wtorek w Warszawie przedstawiciele m.in. lotnisk regionalnych, Lotniska Chopina, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i CPK. Inicjatorami spotkania byli przedstawiciele środowiska lotniczego, w tym Związek Regionalnych Portów Lotniczych zrzeszający lotniska odpowiadające za 60 proc. ruchu lotniczego w Polsce.

"Spółka CPK podjęła się organizacji pierwszego z serii warsztatów. Uczestnicy rozmawiali o aspektach tworzenia polityki lotnictwa, jej zakresie, horyzoncie czasowym i metodyce, ale też m.in. o niedostatkach infrastruktury lotniczej w centralnej Polsce, niskiej przepustowości infrastruktury i ograniczeniach środowiskowych" - czytamy w komunikacie.

Według prezesa Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie Mariusza Szpikowskiego, rozwój portów regionalnych w ostatnich latach może cieszyć, nie zawsze jednak szedł on w parze z ich dodatnimi wynikami finansowymi. "Opracowanie strategii jest zatem konieczne, aby umożliwić zdrowy rozwój portów regionalnych realizujących zarówno interesy regionów, jak też państwa polskiego" - powiedział cytowany w komunikacie Szpikowski.

Prezes Związku Regionalnych Portów i Katowice Airport Artur Tomasik wskazał, że projekt CPK jest szansą także dla lotnisk regionalnych. "Wierzymy, że w związku z jego realizacją, w polskim prawie dojdzie do niezbędnych zmian, dzięki którym szybciej i łatwiej będzie można prowadzić procesy inwestycyjne na lotniskach. Mamy nadzieję, że zlikwidowane zostaną prawne bariery uniemożliwiające zrównoważony rozwój krajowej sieci lotnisk. Mowa tutaj m.in. o budzących wiele kontrowersji przepisach dotyczących obszarów ograniczonego użytkowania" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasik.

W komunikacie przypomniano, że w 2018 r. polskie lotniska odprawiły ponad 46 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie pięć razy tyle co w r. 2005. Według prognoz PwC, w tym roku polskie porty obsłużą ponad 50 mln pasażerów. Według ULC w 2035 r. liczba pasażerów na polskich lotniskach może przekroczyć 90 mln.

Spółka CPK w połowie kwietnia br. rozpoczęła proces uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli firm, które będą z lotniska korzystać albo świadczyć dla niego usługi. W efekcie tych konsultacji spółka otrzymała ponad 400 uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska. W lipcu rozpocznie się drugi etap konsultacji strategicznych CPK, w którym weźmie udział jeszcze więcej podmiotów. Jednocześnie współpracę z CPK rozpoczęło Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA). Powstał Komitet Konsultacyjny (ACC), który pomoże w zaplanowaniu nowego lotniska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca w Warszawie. IATA zaprosiła do Komitetu wszystkich zainteresowanych przewoźników (także niezrzeszonych w tej organizacji). Oprócz linii dotychczas operujących z Lotniska Chopina oraz innych sieciowych przewoźników, będą to również tzw. linie niskokosztowe i cargo.

W tym roku spółka CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Także w tym roku CPK zleci plan generalny Portu Lotniczego Solidarność, czyli tzw. masterplan. Będzie on zawierał m.in.: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury i wstępny plan jej ulokowania, etapowanie budowy i szczegółowy model biznesowy nowego portu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln pasażerów. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

>>> Czytaj też: Ursus wykluczony z gigantycznego przetargu. Akcje spółki ostro w dół