Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanawia przeznaczyć zysk netto spółki, wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 188 986 774,52 zł w całości na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w uchwale.
Netia odnotowała 64,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 32,87 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 188,99 mln zł wobec 148,71 mln zł straty rok wcześniej.
Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.
(ISBnews)