Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowegoWarszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podpisała dokumentację finansowania pomostowego w kwotach 31 mln zł kredytu obrotowego, 103,62 mln zł linii gwarancyjnych i 20 mln zł pożyczki, podała spółka.

"W celu zapewnienia ciągłości finansowania działalności prowadzonej przez spółkę do momentu uzyskania przez nią finansowania długoterminowego, spółka podpisała dokumentację finansowania pomostowego do łącznych kwot:

- 31 000 000 zł kredytu obrotowego uruchamianego w ciągnieniach terminowych, który został udostępniony na podstawie umowy kredytu […],

- 33 000 000 zł linii gwarancyjnych, które zostały udostępnione na podstawie umowy kredytu;

- 70 618 725,62 zł linii gwarancyjnych udzielonych na podstawie bilateralnych linii gwarancyjnych [...] oraz

- 20 000 000 zł pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Umowa kredytu została zawarta pomiędzy Trakcją, jej podmiotami zależnymi oraz mBankiem i Credit Agricole Bank Polska. Dotyczy ona:

- kredytu obrotowego uruchamiany w ciągnieniach terminowych w wysokości 31 mln zł z oprocentowaniem: WIBOR plus marża plus koszty obowiązkowe, z datą spłaty przypadającą w dniu 27 czerwca 2019 r.,

- linii gwarancyjnych w wysokości 33 mln zł, na podstawie których mogą być udzielone gwarancje zwrotu zaliczki pod kontrakt Choszczno-Stargard lub kontrakt Stargard-Szczecin-Dąbie, których beneficjentem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz gwarancje należytego wykonania, których beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami, wierzyciele spółki oraz podmiotów powiązanych uzgodnili zasady współpracy w okresie finansowania pomostowego" - czytamy dalej.

Trakcja podpisała także:

- porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków bilateralnych linii gwarancyjnych i umowę poręczenia, pomiędzy spółką, podmiotami powiązanymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo - Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo - Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu Choszczno-Stargard lub kontraktu Stargard-Szczecin Dąbie w maksymalnej wysokości 36 164 625,02 zł, która została udostępniona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu w maksymalnej wysokości 27 197 180,62 zł, która została udostępniona przez: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo - Excess & Surety Society Anonyme, działające w Polsce poprzez Credendo - Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń;

-umowę o linię gwarancyjną na gwarancję zapłaty wadium do kwoty 7 257 000 zł wystawionych lub wystawianych przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń;

- umowę pożyczki pomiędzy z Comsa, S.A.U. do kwoty 20 000 000 zł oprocentowaną: WIBOR plus marża.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)