Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 1 135,92 mln zł w I kw. 2019 r. z 1 045,71 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 16 351,91 mln zł I kw. br. wobec 16 252,58 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Zysk brutto wyniósł 1 479,26 mln zł w I kw. 2019 r. porównaniu z 1 358,45 mln zł rok wcześniej.
Wynik techniczny wzrósł do 1 431,75 mln zł wobec 1 371,83 mln zł rok wcześniej.
Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wyniosła 10 204,36 mln zł w porównaniu z 10 068,31 mln zł rok wcześniej.
Przychody z lokat spadły do 461,57 mln zł w I kw. br. wobec 475,16 mln zł rok wcześniej.
Aktywa ogółem zakładów ubezpieczeń spadły do 197 234,74 mln zł w I kw. 2019 r. z 192 589,74 mln zł na koniec 2018 r.
(ISBnews)