Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka.
"Część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,5 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 05 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 lipca 2019 roku; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)